REGULAMIN KONKURSU POETYCKIEGO O ,, ZŁOTĄ NUTĘ I. REIMANNA ” Edycja 2018

Muzyka nie tylko łagodzi obyczaje,
ale także wspaniale rozwija wyobraźnie poetycką, o czym są przekonani
organizatorzy konkursu. Celem konkursu jest w szczególności propagowanie i
rozsławianie talentów literackich, które zostały zainspirowane muzyką, a w
szczególności,  muzyką
Ignazego Reimanna— kompozytora Ziemi Kłodzkiej. Konkurs adresowany jest do twórców amatorów i
profesjonalistów. Tematem prac powinna być muzyka.
Czytaj więcej

Pomoc dla Polonii na Białorusi

Parafia Krosnowice organizuje  w terminie 14.02. 2018 do 18.03.2018 pomoc dla
Polonii na Białorusi, mieszkańców Ivia w okręgu lidzkim. Ofiarowane dary zostaną przekazane do  parafii św. Piotra i Pawła w Iviu, na ręce ks. dziekana
Jana Gaweckiego. W tamtejszej okolicy około 48 % ludności ma polskie korzenie, a znakomita większość przyznaje się do Polski i posługuje się na co dzień językiem ojczystym.

Czytaj więcej