Nasadzenia z uwzględnieniem bioróżnorodności na wsi

15 czerwca br. Koło Gospodyń Wiejskich
zorganizowało międzypokoleniowe
warsztaty ekologiczne „Nasadzenia z uwzględnieniem
bioróżnorodności na wsi”, podczas których uczestnicy w
części teoretycznej uzyskali wiedzę nt.
sposobów zachowania bioróżnorodności
oraz jej wpływu na środowisko, natomiast
w części praktycznej dokonali nasadzeń
wokół sali Podhalanka oraz wykonali zieloną
ścianę z sadzonek winogronu.

Czytaj więcej

Projekt KGW KROSNOWICE dofinansowany!

Miło nam poinformować, że w czwartek 28
maja w siedzibie Kłodzkiej Wstęgi
Sudetów w Lutyni przedstawicielki KGW
Krosnowice – Pani Halinka Puk i Agnieszka Michalska podpisały umowę na realizacje projektu pn: „Ożywienie miejsca aktywności społecznej, jakim jest
Dom Ludowy Podhalanka w Krosnowicach, poprzez organizację warsztatów tematycznych”.

Czytaj więcej