III miejsce w konkursie „Piękną i Aktywną Wieś Gminy Kłodzko 2018”

W konkursie na „Piękną i Aktywną Wieś Gminy Kłodzko 2018” Krosnowice zajęły 3 miejsce, a oceniany był m.in. wygląd miejscowości i aktywność mieszkańców.  Utrzymaliśmy lokatę z zeszłego roku i konsekwentnie jesteśmy w TOP 3 najlepszych wsi z czego jesteśmy bardzo dumni. Dziękujemy wszystkim osobom, które przyczyniły się do tego sukcesu.

Nagroda Sołtysa Roku 2018 Gminy Kłodzko w tym roku trafiła do naszej pani Sołtys Urszuli Borkowskiej.

Działania naszej pani Sołtys zostały docenione przede wszystkim w zakresie organizacyjnym, przedsiębiorczym, a także za umiejętność zarażenia swojego otoczenia twórczymi działaniami. Sołtys to przede wszystkim praca na rzecz i z lokalną społecznością, dlatego ta nagroda to wynik naszych wspólnych działań.

REGULAMIN KONKURSU POETYCKIEGO O ,, ZŁOTĄ NUTĘ I. REIMANNA ” Edycja 2018

Muzyka nie tylko łagodzi obyczaje, ale także wspaniale rozwija wyobraźnie poetycką, o czym są przekonani organizatorzy konkursu. Celem konkursu jest w szczególności propagowanie i rozsławianie talentów literackich, które zostały zainspirowane muzyką, a w szczególności,  muzyką Ignazego Reimanna— kompozytora Ziemi Kłodzkiej. Konkurs adresowany jest do twórców amatorów i profesjonalistów. Tematem prac powinna być muzyka.