Pomoc dla Polonii na Białorusi

Parafia Krosnowice organizuje  w terminie 14.02. 2018 do 18.03.2018 pomoc dla
Polonii na Białorusi, mieszkańców Ivia w okręgu lidzkim. Ofiarowane dary zostaną przekazane do  parafii św. Piotra i Pawła w Iviu, na ręce ks. dziekana
Jana Gaweckiego. W tamtejszej okolicy około 48 % ludności ma polskie korzenie, a znakomita większość przyznaje się do Polski i posługuje się na co dzień językiem ojczystym.

Czytaj więcej

Marzenia się spełniają

Jak niegdyś śpiewała Majka Jeżowska: Marzenia się spełniają / Tylko stale, stale myśl o nich myśl /  Wszystko, co tylko chcesz / Może się zdarzyć dziś! No i się zdarzyło! Otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację dwóch zadań na terenie naszej gminy w ramach partnerskiego projektu pn. „Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic”. Całkowita wartość wynosi 11 804 064,34 zł, z czego 4 397 656,60 zł trafiły do naszej gminy.

Czytaj więcej