Pomoc dla Polonii na Białorusi

Parafia Krosnowice organizuje  w terminie 14.02. 2018 do 18.03.2018 pomoc dla
Polonii na Białorusi, mieszkańców Ivia w okręgu lidzkim. Ofiarowane dary zostaną przekazane do  parafii św. Piotra i Pawła w Iviu, na ręce ks. dziekana
Jana Gaweckiego. W tamtejszej okolicy około 48 % ludności ma polskie korzenie, a znakomita większość przyznaje się do Polski i posługuje się na co dzień językiem ojczystym.

Czytaj więcej

Historia kościoła św. Jakuba Ap. w Krosnowicach

Pierwotny kościół gotycki wzniesiony w latach 1326 –1363  uległ zniszczeniu w czasie pożaru w 1428 roku, w okresie wojen husyckich, Wkrótce został odbudowany. Mur
otaczający kościół powstał prawdopodobnie w drugiej ćwierci XV w. a w roku 1794 otrzymał drewniane obejście po wewnętrznej stronie, z jednospadowym dachem tworzącym rodzaj podcienia, wspartym na drewnianych słupach połączonych ażurową balustradą, co zapewniało schronienie pielgrzymom.

Czytaj więcej