REGULAMIN KONKURSU POETYCKIEGO O ,, ZŁOTĄ NUTĘ I. REIMANNA ” Edycja 2018

Muzyka nie tylko łagodzi obyczaje, ale także wspaniale rozwija wyobraźnie poetycką, o czym są przekonani organizatorzy konkursu. Celem konkursu jest w szczególności propagowanie i rozsławianie talentów literackich, które zostały zainspirowane muzyką, a w szczególności,  muzyką Ignazego Reimanna— kompozytora Ziemi Kłodzkiej. Konkurs adresowany jest do twórców amatorów i profesjonalistów. Tematem prac powinna być muzyka.