REGULAMIN KONKURSU POETYCKIEGO O „ ZŁOTĄ NUTĘ I. REIMANNA” XII Edycja 2022 r.

Muzyka nie tylko łagodzi obyczaje, ale
także wspaniale rozwija wyobraźnię
poetycką, o czym są przekonani organizatorzy konkursu. Celem konkursu jest propagowanie i rozsławianie talentów
literackich, które zostały zainspirowane muzyką, a w szczególności, muzyką Ignazego Reimanna- kompozytora Ziemi Kłodzkiej. Konkurs adresowany jest do twórców amatorów i profesjonalistów.
Tematem prac powinna być muzyka.

Czytaj więcej

Towarzystwo Miłośników Krosnowic zawiadamia o pracach modernizacyjnych w
zakładkach  naszego stowarzyszenia na www.krosnowice.pl.

W zakładce POEZJA pojawiła się najnowsza publikacja
„Fascynacje słowem i nut a pisane…”, w której Internauci znajdą nagrodzoną poezję z Ogólnopolskiego Konkurs Poetyckiego „O Złotą Nutę I. Reimanna” z lat 2011 – 2020 z bogata galerią  z wydarzeń nie tylko festiwalowych, z grafiką Jacka Adamowskiego
i fotografiami uczniów Szkoły Podstawowej w Krosnowicach.