O nas


Towarzystwo Miłośników Krosnowic jest stowarzyszeniem społeczno-kulturalnym działającym na rzecz społeczności lokalnej. Taką ideę usankcjonowała  w 2001 roku grupa założycielska. Pierwszym prezesem został Hubert Krech.

Działalność organizacji określił ramowo statut skonstruowany ze spora otwartością na kreatywne przedsięwzięcia członków. Decyzje podejmowane były zespołowo, co skutkowało aktywnością grup tematycznych. Radykalną modyfikacją stowarzyszenia było włączenie zasad OPP do statutu w 2005 roku.

Dla potrzeb statutowych utrzymujemy siedzibę uzyskaną umową użyczenia od miejscowej parafii, która daleka od doskonałości, wymaga dużych nakładów finansowych, które wypracowujemy, do których dokładają się sponsorzy.

Wszechstronna działalność TMK na rzecz pomyślności wspólnoty Krosnowic, rozwoju turystyki, kultury i sportu oraz stałej poprawy warunków życia mieszkańców Krosnowic realizacyjnie przybrała charakter trwałego kalendarza imprez i doraźnych przedsięwzięć wynikających z potrzeb i okoliczności.

W ciągu 19 lat działalności TMK zorganizowaliśmy szereg imprez i spotkań mieszkańców wsi. Inauguracją było spotkanie pierwszych osadników, którzy zasiedlili Krosnowice w latach 1945 – 1950. Uroczyście rozpoczęliśmy prowadzenie własnej dokumentacji kronikarskiej. Charakteru ponad miejscowego nadaliśmy dwudniowym festynom jakubkowym, związanym z odpustem patrona św. Jakuba Ap. Przygotowane konkursy, występy lokalnych zespołów, loteria fantowa, turnieje rodzinne, konkursy plastyczne, kącik poetycki, miejscowe rękodzieło, ciekawe kulinaria pozwalały integrować mieszkańców Krosnowic oraz gościć przybyszów nie tylko okolicznych miejscowości.

Wypracowany dochód zasilał budżet szkoły, osób niepełnosprawnych oraz parafii.

Święta patriotyczne i narodowe pielęgnujemy w sposób szczególny, mszą św., ogniskiem patriotycznym, obrzędowością z występami, prezentacjami literackimi, wizualnymi, kwiatami, muzyką i in.

Trwałym śladem działalności stowarzyszenia jest wykonanie z pomocą mieszkańców i strażaków lapidarium na tzw. starym cmentarzu. 

W dorobku mamy również imprezy ludowe. Najbardziej znaną jest spotkanie nad Nysą Kłodzką z okazji święta sobótkowego połączone z poszukiwaniem kwiatu paproci.

Rodzicom i dzieciom starczyło energii na dwa sezony sceny teatralnej Towarzystwa teatrzyku „Trzpiot”, prowadzonego przez Annę Paśko.

Dużym powodzeniem cieszą się wystawy malarskie, fotograficzne, rękodzieła artystycznego, spotkania z ciekawymi ludźmi. Odpowiadając na potrzeby świetlicowe dzieci i młodzieży w okresach feryjno-wakacyjnych organizowano zabawy w oparciu o sprzęt informatyczny, gry klasyczne, sport z uwzględnieniem inspiracji czytelniczych, kulinarnych, poznawczych.

Odpowiedzieliśmy na apel pary prezydenckiej, czytamy proponowane teksty publicznie na skwerze osiedlowym.

Na koncie TMK odnotować należy sferę wydawniczo – publikatorską, promocyjną, m.in. pozycje książkowe, foldery, płyty, widokówki oraz projekty promujące dziedzictwo kulturowe naszej wsi. Wydaliśmy książki „Rankowo czyli Krosnowice”’ „Śląski poeta dźwięków”, „W ogrodzie dźwięków Reimanna”.

W ramach działalności charytatywnej zaopatrywaliśmy ludność w żywność z Banku Żywności, organizowaliśmy pomoc potrzebującym i znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej oraz życiowej. Osobom starszym i samotnym darowaliśmy paczki świąteczne. Na pomocowe potrzeby pozyskiwaliśmy artykuły poprzez zbiórki publiczne.

Swoją pracą wspieramy miejscowe przedsięwzięcia, np. wigilię  środowiskową, dożynki krosnowickie.

Strategicznym przedsięwzięciem stowarzyszenia jest od 19 lat Międzynarodowy Festiwal im. Ignazego Reimanna, a od 10 lat integralnym jest Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Złotą Nutę Reimanna”. Koncerty sakralnej muzyki chóralnej odbywają się w miejscowym kościele. Towarzyszą im okolicznościowe występy, wystawy, spotkania. Ten obraz dziedzictwa kulturowego wzbogaciliśmy o hejnał, konferencję naukową, twórcze inspiracje artystyczne, wizytówkę w formie ciastka – rejmanki, plastyczną oprawę festiwalową.

Stowarzyszenie nagradza laureatów konkursu poetyckiego statuetką ze złotą nutą, przyznaje tytuł „Honorowego Członka”, nadaje tytuł „Przyjaciela Organizacji”. Z wniosku TMK Rada Gminy Kłodzko nadaje tytuł „Honorowego Obywatela” wyróżnionym osobom.

Zrealizowaliśmy projekty ze środków UE m.in. Krosnowice i Javornice – bliskie spotkania I stopnia, Przygoda z bajką baletową, Dziadkowie kontra wnuki – interaktywna świetlica multimedialna, Zakup i montaż zestawu instalacji PV jako prawidłowy kierunek racjonalnego działania OPP.

Działalność TMK została uhonorowana licznymi nagrodami, wyróżnieniami i listami gratulacyjnymi, m.in. podziękowaniami Prezydenta RP, I nagrodą Marszałka Województwa Dolnośląskiego za najlepszą inicjatywę w Odnowie Wsi, Nominatem do Nagrody Roku Ranunculus Penicilatus Gminy Kłodzko, dwukrotnie nagrodą Ranunculus Penicilatus Gminy Kłodzko, Wyróżnieniem Organizacji Dolnośląskich „Aktywni na 100%, Kłodką Różą.

Przed nami jubileusz 20lecia organizacji, działania kronikarskie wsi, opisywanie literackie dziejów Krosnowic, ścieżki turystyczne itd. itd.

Towarzystwo Miłośników Krosnowic liczy 22 członków.

Aktualny skład Zarządu: prezes Franciszek Piszczek, vice prezes Anna Piasecka, skarbnik Grażyna Gałowska, sekretarz Anna Paśko, członek Irena Kurowska.

Do zobaczenia i usłyszenia na różnych ścieżkach życia.

Deklaracja wstąpienia do Towarzystwa Miłośników Krosnowic

Towarzystwo Miłośników Krosnowic OPP

KRS 0000163664

Publikacje Towarzystwa Miłośników Krosnowic :

Książka Śląski Poeta Dźwięków