Zrealizowane projekty

 

Towarzystwo Miłośników Krosnowic – projekty zrealizowane
w latach 2004 – 2020

Rok Tytuł projektu Dofinansowanie
2004 r. Wydanie publikacji „Rankowo, czyli Krosnowice – wspomnienia osadników piórem gimnazjalisty” Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
2007 r. Warsztaty rękodzieła  Fundacja na Rzecz Rozwoju Wsi Polskiej
2008 r. Ignaz  Reimann – obywatel Kraju Pana Boga i naszej małej Ojczyzny Zarząd Powiatu Kłodzkiego
2009/2010 r. ”Krosnowice i Javornice – bliskie spotkania I stopnia” Euroregion Glacensis   ze środków UE
2009 r.  „Ignaz Reimann obywatel  Hrabstwa Kłodzkiego”  – wybitny kompozytor XIX wieku  Zarząd  Powiatu Kłodzkiego
2010 r. „W hołdzie Ignazemu Reimannowi  w roku jubileuszowym  190 rocznicy urodzin i 125 rocznicy śmierci kompozytora”  Zarząd   Powiatu Kłodzkiego i Urząd Marszałkowski  WD
2011 r. Renesans muzyki I.  Reimanna w Polsce i w zjednoczonej Europie wydanie publikacji „Śląski Poeta Dźwięków” Zarząd Powiatu Kłodzkiego   i Urząd Marszałkowski WD
2012 r. „Złote nuty Reimanna w malarstwie, muzyce i poezji” Gmina Kłodzko
2013 r.  „Festiwalowa wioska – XII Międzynarodowy Festiwal im. I. Reimanna Kłodzka Wstęga Sudetów
2013/2014 r. „Przygoda z bajką baletową”- cztery bajki Kłodzka Wstęga Sudetów
2014 r. „Elektrownia Słoneczna ” Kłodzka Wstęga Sudetów
2014/2015 r.  „Czym skorupka za młodu”  w Szkole Podstawowej  w Krosnowicach UMWD
2014 r. „Dziadkowie kontra wnuki” – interaktywna świetlica multimedialna Kłodzka Wstęga Sudetów
2015 r. XIV Międzynarodowy Festiwal im. I. Reimanna w roku jubileuszowym 195 rocznicy urodzin i 130 rocznicy śmierci kompozytora Zarząd Powiatu i  Gmina Kłodzko
2016 r. Dziedzictwo śląskich kompozytorów inspiracją dla muzyki i poezji – XV Międzynarodowy Festiwal im. I. Reimanna Zarząd Powiatu i  Gmina Kłodzko
2017 r. Europejskie Dni Dziedzictwa – Uczta Muzyczna –XVI Międzynarodowy Festiwal im. I. Reimanna Zarząd Powiatu i Gmina Kłodzko
2018 r. Europejskie Dni Dziedzictwa FASCYNACJE SŁOWEM I NUTĄ PISANE- XVII Międzynarodowy Festiwal im. I. Reimanna Zarząd Powiatu i Gmina Kłodzko
2018 r.  Z lotu ptaka … film promocyjny wsi Krosnowice Zarząd Powiatu Kłodzkiego, Gmina Kłodzko
2019 r. Europejskie Dni Dziedzictwa Reimann rozbrzmiewa” – XVIII Międzynarodowy Festiwal im. I. Reimanna Zarząd Powiatu Kłodzkiego, Gmina Kłodzko
2020 r. Rok 2020 – Rok Reimanna  – XIX Międzynarodowy Festiwal im. I. Reimanna – koncert  HYBRYDOWY, publikacja nagrodzonej poezji konkursowej „Fascynacje słowem i nutą pisane – liryczne muzykowanie”  Zarząd Powiatu Kłodzkiego,  UMWD i Gmina Kłodzko