Prace konserwatorskie i restauratorskie dotyczące tryptyku „Koronacja Matki Boskiej z XVI w.” z kościoła p.w. św. Jakuba Ap.  w Krosnowicach

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Jakuba Apostoła w Krosnowicach  zaprasza do  składania ofert na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku ruchomym pn.

„Prace konserwatorskie i restauratorskie dotyczące tryptyku „Koronacja Matki Boskiej z XVI w.” z kościoła p.w. św. Jakuba Ap.  w Krosnowicach„.

Zadanie realizowane będzie przy udziale środków z budżetu Gminy Kłodzko oraz Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, w ramach udzielonej przez Gminę Kłodzko dotacji, z uwzględnieniem wymagań Programu.

Termin składania ofert: 28.12.2023r.  do godz.:10:00

Wszelkie informacje i warunki przystąpienia do złożenia oferty zładują  się w ogłoszeniu zapytania ofertowego i dołączonych do niego dokumentów.

ogłoszenie- zapytanie ofertowe
formularz oferty
formularz-wykaz-wykonanych-robót
decyzja konsterwatora zabtyków
wzór umowy z Wykonawcą
program prac konserwatorskich i restauratorskich

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *