I REGIONALNY KONKURS RECYTATORSKI – finał 20.06.2023 organizator konkursu TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW KROSNOWIC

Laureaci konkursu recytatorskiego
dokładają swoją cegiełkę do historii
kultury Krosnowic, Gminy, Powiatu –
Dolnego Śląska. Ich imiona i nazwiska
zapisujemy w dokumentach naszego stowarzyszenia, w portalach wirtualnych,
w prasie i przyszłych publikacjach.

Płaszczyzną startową działań kulturalnych Towarzystwa Miłośników
Krosnowic jest muzyka Ignazego Reimanna. To jeden z najlepszych śląskich
kompozytorów XIX wieku, organista, nauczyciel. Tworzył dzieła, które od
ponad 20 lat wykonywane są na festiwalach jego imienia. Oto etapy fascynacji:
I. FESTIWALE – Muzycy, śpiewacy, chóry i zespoły z kraju i z
zagranicy przyjeżdżają do Krosnowic grają i śpiewają utwory
Reimannów: ojca i syna Franza.
II. POEZJA – od 2011 r. – Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Złotą
Nutę I. Reimanna”. Poeci natchnieni muzyką, a zwłaszcza muzyką
Reimanna tworzą i piszą wiersze. Kapituła konkursu czyta, ocenia i
najlepsze nagradza, a TMK wydaje publikacje z nagrodzonymi
poezjami.

III. KONKURSY – inspiracje zaowocowały konkursami: plastycznymi,
literackimi, kompozytorskim. Uczestnicy konkursów dowolnie wybraną poezję
zilustrowali w różnych technikach plastycznych, w literackich scenariuszach,
kompozycjach muzycznych – zbiory TMK wzbogaciły się o piękne obrazy,
nagrania, utwory…
IV. Fascynacji ciąg dalszy to konkurs recytatorski, rozegrany w dwóch
kategoriach „Młodsi” i „Dorośli”. Uczestnicy wybrali wiersze, które im się
podobały. Najlepsi wykonawcy otrzymali dyplomy i wydawnictwo
„Fascynacje słowem i nuta pisane…” a szczególną nagrodą będą warsztaty
aktorskie
w październiku z udziałem poetów laureatów, którzy przybędą do Krosnowic
na nasze zaproszenie. Warsztaty aktorskie przygotują uczestników do
wspinania się na wyżyny…
A oto Laureaci konkursu:
w kat. ”Młodsi”

I – Oliwia Zaziębło za recytację wiersza „Marzenia” Wojciecha Walaska
II – Maximilian Szmigiel za recytację wiersza „Stary kościół” Wojciecha
Walaska
III – Adam Żwirełło za recytację wiersza „Symfonia Reimanna – koncert
śródpolny” Anny Piliszewskiej
W kat. „Dorośli”
I – Hanna Olszowy za recytację wiersza „Przycichnij” Melanii Lubczyńskiej
II – Weronika Jabłonka za recytację wiersza „Gdybym” Barbary Kołacz
III – Wojciech Opaliński za recytację wiersza „Słowa” Piotra Zemanka

Nad przebiegiem konkursu i oceną recytacji czuwało JURY w składzie:
Przewodnicząca: Anna Burchard, członkowie: Grażyna Sobczak i Paweł Korab.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *