REGULAMIN XX MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU IM. I. REIMANNA w Krosnowicach 25 września 2021

REGULAMIN XX  MIĘDZYNARODOWEGO
FESTIWALU  IM. I. REIMANNA w Krosnowicach
25 września 2021

 

 

 

 


REGULAMIN XX  MIĘDZYNARODOWEGO  FESTIWALU  IM. I. REIMANNA
w Krosnowicach 25 września 2021

RODZINY ŚPIEWAJĄCE

ORGANIZATOR- Towarzystwo Miłośników Krosnowic, 57- 362 Krosnowice 205
DYREKTOR MUZYCZNY-  dr  Marian Biliński
PATRONAT- Starosta Powiatu Kłodzkiego, Wójt Gminy Kłodzko

ZAŁOŻENIA I CELE-
Upowszechnianie dorobku artystycznego I. Reimanna
Prezentacja artystycznych osiągnięć Rodzin Śpiewających.
Propagowanie zamiłowania do śpiewu.
Popularyzowanie muzyki sakralnej.

TERMIN I MIEJSCE- 25 września 2021 r., Krosnowice, kościół parafialny św. Jakuba w Krosnowicach

ORGANIZACJA  FESTIWALU:
Karta zgłoszenia uczestnika- termin 25 czerwca 2021 r.
Kwalifikowanie uczestników przez Zarząd TMK – termin 30czerwca 2021r.
PRZEBIEG FESTIWALU – Koncert galowy w Krosnowicach

PRZEBIEG KONCERTU GALOWEGO:
Hejnał Festiwalu.
Indywidualne prezentacje RODZIN ŚPIEWAJĄCYCH.
Ogłoszenie wynkiów Ogólnopolskich Konkursów: Kompozytorskiego i Poetyckiego „O Złotą Nutę I. Reimanna”.
Finał Festiwalu- wykonanie LITANIAE LAURETANAE In F Ignazego Reimanna
Uroczyste spotkanie uczestników, gości, sponsorów i organizatorów.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
RODZINY ŚPIEWAJĄCE dostarczają  Kartę zgłoszenia uczestnika.
RODZINA może wykonać 2 – 4 utworów w czasie do 8 minut.
Indywidualna prezentacja RODZINY ŚPIEWAJĄCEJ obowiązkowo musi uwzględnić jeden utwór I. Reimanna.
O kwalifikacji RODZIN decyduje Zarząd TMK i  powiadamia uczestników.
Uczestnicy biorą udział w Festiwalu na własny koszt.
Organizator zapewnia, tzw. mały posiłek oraz obiadokolację.
Uczestnicy otrzymują dyplomy.
We wszystkich sprawach dotyczących Festiwalu decyduje Zarząd TMK.

Organizator ma prawo do rejestracji przebiegu Festiwalu, odtwarzania i rozpowszechniania zarejestrowanego materiału na wszelkich nośnikach obrazu i dźwięku oraz publikację  wyłącznie jako materiał promocyjny.

Kontakt: 

Franciszek Piszczek – prezes Zarządu tel. 509 947 117; email: franciszekpiszczek@o2.pl

Zarząd TMK

Regulamin wraz z kartą zgłoszeniową do pobrania tutaj:

Regulamin XX festiwalu

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *