Otwarta Strefa Aktywności

Zamontowana została Otwarta Strefa
Aktywności. Dla przypomnienia budowa siłowni była możliwa  dzięki
zabezpieczeonej kwocie w funduszu
sołeckim i projektowi na wykonanie stref aktywności napisany przez pracowników Urzędu Gminy Kłodzko.

Dziękuję za pomoc i zapraszam do Krosnowic stadion Orląt.
Pozdrawiam Sołtys Krosnowic

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *